2023 YONEX 群岳盃全國羽球分齡錦標賽-國慶場(臺中站)

2023 YONEX 群岳盃全國羽球分齡錦標賽-國慶場(臺中站)

2023 YONEX 群岳盃全國羽球分齡錦標賽-國慶場(臺中站)
賽事資訊

比賽區域:臺中市
比賽地點:國立中興大學體育館
比賽開始日期:2023-10-07
比賽結束日期:2023-10-08
報名截止日期:2023-09-07
主辦單位:

即時比分:

Scroll to Top